Posts Tagged ‘Cataluña’

11-S

A Catalunya, l’11 de setembre de 2015 ha aconseguit el zenit de la importància en un procés ascendent des que en 2010 l’Estat Español no sabés satisfer les aspiracions dels ciutadans residents a Catalunya a un nou Estatut més digne i equànime amb la seva realitat.

En tot aquest frenesí de preparatius, ha quedat gairebé en l’oblit que l’11 S marca un altre aniversari, aquest any el 14º, el del tràgic desplomi de les Torres Bessones a Nova York després d’un atac terrorista que va sorprendre al món sencer.

Aquesta irònica coincidència des de 2001 sembla convidar a una reflexió des de l’única cosa que veritablement ens fa éssers lliures, el pensament.

Davant un món globalitzat gairebé íntegrament, sembla una contradicció que es pensi en territoris en termes geo-polítics com a estats. Les noves tecnologies i les xarxes socials aparentment han derrocat fins als murs ideològics més recalcitrants.

No obstant això, ni la globalització en aquests termes i l’acumulació del poder econòmic supervivent de la pugna ideològica entre comunisme i capitalisme sembla haver aconseguit esborrar les senyes d’identitat dels diferents pobles amb arrelament, amb la seva pròpia llengua i cultura única.

El que semblava tan evident només fa uns anys abans de l’ensulsiada de l’aquest símbol del poder econòmic de Wall Street i dels Estats Units d’Amèrica, es va esfumar aquell 11 de setembre de 2001 a les 9 hores del matí a l’altre costat de l’Atlántico. Va ser el preludi de la crisi que va venir després, el preludi d’una decadència del concepte d’estats poderosos capitalistes com a governants dels designis del món.

Llavors, què ens queda?

Avui, 11 de setembre ha de marcar una fita no només a Catalunya sinó, des de Catalunya brindar al món un model per transformar el model caduc de manera de govern mundial.

Hem de reprendre vells anhels de veritables estadistes que parlaven de el “govern del poble, per al poble i des del poble”, que solament és factible des del propi territori on resideix el poble governant.

En 1960, poc després de constituir-se la Comunitat Econòmica Europea, el meu senyor avi va expressar en una de les seves cartes els seus pensaments sobre el que hauria de ser el disseny de “la nova Europa”. Va ser una mica més lluny, i com a visionari que va ser tota la seva vida, va dir:- “Perquè Europa sigui el que es mereix, ha de forjar-se com el continent de les regions i les ciutats …. Perquè el món sigui just amb els éssers humans que ho habiten, el seu govern ha d’estar proper, en mans dels quals coneixen, entenen i desitgen resoldre els seus problemes …”

Fa 14 anys, amb la caiguda de les Torres Bessones se signava el certificat de defunció de el “model Americà” com el país més democràtic del món i es posava en seriós dubte el seu model econòmic. No obstant això, en gairebé 3 lustres ningú ha tingut la valentia o el saber per plantejar una alternativa al moribund capitalisme, freturós de tot component de justícia social.

Avui, Catalunya celebrava una Diada que coincideix amb una campanya electoral evidentment diferent. Diria que única.

Aquest 11-S marcarà una fita en la Història d’Europa en clamar per aquesta llibertat de pensament que alguns desitgen coartar.

El que hi ha en joc no és la independència de Catalunya d’Espanya. El que es debat no és si volem ser solament catalans o espanyols. El que es discuteix no és el del Passat que no pot ja esmenar-se.

Aquesta Diada de Catalunya és l’inici del camí d’una transformació política i estructural d’una ciutadania que clama el seu dret a pensar sense traves, cadascú a la seva manera. Una ciutadania que seria capaç, donada l’oportunitat de tornar a argumentar i decidir com aquells que van formar el Consell de Cent a Barcelona durant 600 anys.

Catalunya advoca per retornar l’autogovern a on ha d’estar, a la base, en mans del poble.

És tant demanar a aquests que desitgen governar a distància que ni aprecien les aportacions d’aquests ciutadans ni coneixen els nostres problemes?

Això sí, que la reflexió la facin també aquells que estant en pugna per ocupar els alts càrrecs electes, perquè comprenguin que no volem que governin amb les mateix maneres que el poble ja ha dictaminat caducs ni amb els modals de complaença, amiguisme i corrupteles que han caracteritzat a més d’un, ni amb la ineptitud que han demostrat uns altres.

Catalunya necessita aquesta transformació. El món també.

************************************************************************************************************************************************************  

En Cataluña, el 11 de setiembre de 2015 ha alcanzado el cenit de la importancia en un proceso ascendente desde que en 2010 el Estado Español no supiera colmar las aspiraciones de los ciudadanos residentes en Cataluña a un nuevo Estatut más digno y ecuánime con su realidad.

En todo ese frenesí de preparativos, ha quedado casi en el olvido que el 11 S marca otro aniversario, este año el 14º, el del trágico desplome de las Torres Gemelas en Nueva York tras un ataque terrorista que sorprendió al mundo entero.

Esta irónica coincidencia desde 2001 parece invitar a una reflexión desde lo único que verdaderamente nos hace seres libres, el pensamiento.

Ante un mundo globalizado casi en su totalidad, parece una contradicción que se piense en territorios en términos geo-políticos como estados. Las nuevas tecnologías y las redes sociales aparentemente han derribado hasta los muros ideológicos más recalcitrantes.

Sin embargo, ni la globalización en esos términos y la acumulación del poder económico superviviente de la pugna ideológica entre comunismo y capitalismo parece haber conseguido borrar las señales de identidad de los distintos pueblos con arraigo, con su propia lengua y cultura única.

Lo que parecía tan evidente sólo hace unos años antes del derrumbe del ese símbolo del poder económico de Wall Street y de los Estados Unidos de América, se esfumó aquél 11 de setiembre de 2001 a las 9 horas de la mañana al otro lado del Atlántico. Fue el preludio de la crisis que vino después, el preludio de una decadencia del concepto de estados poderosos capitalistas como gobernantes de los designios del mundo.

Entonces, ¿qué nos queda?

Hoy, 11 de setiembre debe marcar un hito no sólo en Cataluña sino, desde Cataluña brindar al mundo un modelo para transformar el modelo caduco de gobernanza mundial.

Debemos retomar viejos anhelos de verdaderos estadistas que hablaban del “gobierno del pueblo, para el pueblo y desde el pueblo”, que solamente es factible desde el propio territorio dónde reside el pueblo gobernante.

En 1960, al poco de constituirse la Comunidad Económica Europea, mi señor abuelo expresó en una de sus cartas sus pensamientos sobre lo que debería ser el diseño de “la nueva Europa”. Fue un poco más lejos, y como visionario que fue toda su vida, dijo:- “Para que Europa sea lo que se merece, debe forjarse como el continente de las regiones y las ciudades …. Para que el mundo sea justo con los seres humanos que lo habitan, su gobierno debe estar próximo, en manos de los que conocen, entienden y desean resolver sus problemas …”

Hace 14 años, con la caída de las torres Gemelas se firmaba el certificado de defunción del “modelo Americano” como el país más democrático del mundo y se ponía en seria duda su modelo económico. Sin embargo, en casi 3 lustros nadie ha tenido la valentía o el saber para plantear una alternativa al moribundo capitalismo, carente de todo componente de justicia social.

Hoy, Cataluña celebraba una Diada que coincide con una campaña electoral evidentemente distinta. Diría que única.

Este 11-S marcará un hito en la Historia de Europa al clamar por esa libertad de pensamiento que algunos desean coartar.

Lo que hay en juego no es la independencia de Cataluña de España. Lo que se debate es si queremos ser solamente catalanes o españoles. Lo que se discute no es lo del Pasado que no puede ya enmendarse.

Esta Diada de Catalunya es el inicio del camino de una transformación política y estructural de una ciudadanía que clama su derecho a pensar sin cortapisas, cada cual a su manera. Una ciudadanía que sería capaz, dada la oportunidad de volver a argumentar y decidir como aquellos que formaron el Consejo de Ciento en Barcelona durante 600 años.

Cataluña aboga por devolver el autogobierno a dónde debe estar, en la base, en manos del pueblo.

¿Es tanto pedir a esos que desean gobernar a distancia que ni aprecian las aportaciones de estos ciudadanos ni conocen nuestros problemas?

Eso sí, que la reflexión la hagan también aquellos que estando en pugna para ocupar los altos cargos electos, para que comprendan que no queremos que gobiernen con los mismo modos que el pueblo ya ha dictaminado caducos ni con los modales de complacencia, amiguismo y corruptelas que han caracterizado a más de uno, ni con la ineptitud que han demostrado otros.

Cataluña necesita esta transformación. El mundo también.

11S

Anuncios

9-N: COMIENZO DE UNA TRANSFORMACIÓN ANUNCIADA

9N

Al final hubo urnas, aunque fueran de cartón, con papeletas emitidas por más de dos millones de ciudadanos de todas las edades, residentes en Cataluña.

 

No fue un referéndum, según el Tribunal Constitucional, pero el público acudió a la convocatoria, llamase como se llamase.

 

No merece la pena revisar nuevamente los acontecimientos desde setiembre, 2013 hasta ayer para saber que hoy, 10 de noviembre de 2014, la ciudadanía del territorio autonómico denominado Cataluña, ha expresado su desdén por las formas del Gobierno de España en tratar un asunto de máxima transcendencia para la mayoría de catalanes.

 

Si después de lo ocurrido y la resonancia mundial que ha tenido el supuesto “acto ilegal” según criterio del gobierno y los poderes judiciales parciales que dictaminaron en tiempo record su veredicto, el Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy Brey, es incapaz de cambiar de actitud en este asunto, habrá firmado una sentencia de ruptura en perjuicio de todas las partes implicadas.

 

En cambio, Artur Mas, Presidente de la Generalitat de Catalunya, sale fortalecido de esta pugna dialéctica y jurídica, que debió haberse tratado en términos políticos desde el primer día. El President aguantó el tipo hasta cuando sus propios socios en la aventura le abandonaban y dejaban solo ante el peligro de las embestidas desde La Moncloa.

 

Lo que nadie podrá negar es que de todo un 9 de noviembre (fecha históricamente relevante también en otras épocas para Europa), en Cataluña se ha comenzado una andadura que difícilmente podrá pararse – la transformación de su forma de gobernanza en el marco de lo legalmente permisible en la Unión Europea y en el club de estados democráticos del mundo.

 

¿Se atreverá el gallego de La Moncloa a empecinarse en contra de ese movimiento transformador impulsado por la propia ciudadanía?

 

Espero que no.

 

Fernando Fuster-Fabra Fdz.

EL REI ARTUR DESENMASCARADO

 

 

Hace casi dos años, el 29 de noviembre escribí –  “Las elecciones de ayer en Cataluña no sólo han significado un cambio de izquierda a derecha en la gobernanza, con el PP como tercera fuerza política, sino que ha irrumpido con fuerza un partido independentista de reciente creación ..”  http://wp.me/pRlnf-2f

 

Y faltando 4 días para el año que dije en otro post –  “La jugada le viene como anillo al dedo a un ‘Rei Artur’ que necesita desviar la atención de los males que sufre la ciudadanía catalana y que ni él ni su equipo han sido capaces de corregir sino más bien agravar.¿Se despojará Mas aun de otra máscara más? ”  http://wp.me/pRlnf-50

 

Cuando Mas, después de reunirse con Rajoy en La Moncloa, decidió convocar elecciones anticipadas, es evidente que estaba jugando al farol. Así lo intuí y lo dije en sendos comentarios en foros de debate. Lanzó el reto del soberanismo como órdago a la máxima autoridad estatal que le había negado una salida honrosa del bochornoso balance económico de Cataluña. Su bluf al azar fue de jugador de póker amateur que desafortunadamente invitaba a otro jugador poco ducho en envites de ese tipo. Dos veteranos políticos pero con escasas tablas para gobernar en tiempos de crisis, Rajoy y Mas o Mas y Rajoy.

 

Después de 2 años del ‘Rei Artur’ en la Generalitat y del primer año del ‘mago Rajoy’ en La Moncloa, el espectáculo de este 25-N no podía ser otro. Siguiendo los pasos sin precedente de un Mariano Rajoy descolocado por los vaivenes de los mercados y el incremento del paro, Artur Mas ha visto que ni le ha valido enarbolar la bandera del soberanismo ni que sus adversarios españolistas utilizaran golpes bajos para resucitar el Caso Palau que él tan vilmente había enterrado.

 

Tal para cual, con cada promesa rota, Rajoy perdía adeptos mientras Mas, con cada acción, creaba más desconfianza hasta entre los socios del bipartido gobernante en Cataluña.

 

En su discurso hace un momento, su tono iba más allá de la decepción y estaba teñido de acritud y envuelto en unas malas formas.

 

Había saltado el barniz que se había estado dando a la sombra de su mentor, Jordi Pujol y ya no podía ocultar su verdadera faz. El Rei Artur, finalmente, ha quedado desenmascarado.       

 

Fernando Fuster-Fabra

Sitges, Barcelona

ESPAÑA: EL INTENTO DE RESURGIR DE LAS CENIZAS

El Gobierno de España parece que tuvo que someterse al corsé impuesto por la UE cuando los mercados se mostraron más beligerantes y desconfiadas en lo que la prensa anglosajona bautizó peyorativamente como ‘PIGS’. Después de varios meses en un tenso tira y afloja táctico, España parece haber recuperado parte de la ‘confianza de los mercados’ artificialmente perdida por motivos más allá de lo que realmente sucedía a diario en nuestra economía, siempre a la sombra de los avatares de la eurozona.

Lejos de respaldar las acciones acometidas y los tiempos empleados por el equipo económico encabezado por la Ministra Salgado, debo decir que las decisiones dejan cojos aspectos netamente españoles, como es el alto índice de desempleo. Sin embargo, debo reconocer que el Gobierno de España ha tenido poco margen de maniobra para rechazar las ‘sugerencias europeas’ sobre algunas acciones casi impuestas por criterios escorados a políticas liberales de esferas gobernantes en la capital de la Unión.

Si durante la presidencia de turno, el Gobierno español no supo aprovechar mejor su podio, quizá en este periodo belga de gran incertidumbre europea, por lo menos, haya recogido velas para no estar en el ojo del huracán. ¿Dónde nos deja todo el movimiento desordenado en el seno de una UE caótica y dividida?

A nuestro entender, España tiene un camino muy cuesta arriba. Ya lo pronostiqué cuando en un curso de Habilidades Directivas respondía a una pregunta de uno de los asistentes sobre mi visión de la duración de la crisis. Entonces, avisé que la crisis había comenzado a finales de 2007  y no cuando los políticos decían, y que el desempleo escalaría hasta 2011, sin que se recuperaran los niveles de empleo del 2007 por lo menos hasta finales de 2014. Los hechos parecen avalar mis afirmaciones hechas en la primavera de 2009.

Tras los últimos acontecimientos políticos en España, la cuestión es – ¿Tiene el actual gobierno medios para atajar la crisis y reducir el paro?

Analicemos el aparente balón de oxígeno que parece haberse dado a un gobierno cuya dimisión pedía la oposición mayoritaria, y que hoy, gracias al voto de un par de partidos nacionalistas (PNV y CC), no sólo tiene aprobado el Presupuesto 2011 sino que además, por sorpresa y para disgusto del PP, ha remodelado en profundidad el gabinete con unas incorporaciones de bastante relieve político aunque sin modificación en lo económico. Acertada o no la decisión de los pactos y cambios en los ministerios, la cuestión es que el Presidente Rodríguez Zapatero ha apostado por una política más preocupada a complacer a los mercados que compran la Deuda Pública Española que en los compromisos sociales con la ciudadanía. En parte, parece que no tenía demasiado margen para apartarse en la ‘ruta marcada’ por sus socios europeos más poderosos. Por otra parte, ha colocado a un Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, con un nuevo equipo que podría prever menos tensión con los sindicatos, después de todas las concesiones hechas a la parte empresarial en la Ley de Reforma Laboral.

¿Sabemos qué bazas juega el ejecutivo en los próximos meses de cara a la aplicación del corsé presupuestario y europeo?

Vislumbro que las negociaciones con los sindicatos avanzarán a paso lento hasta después de las elecciones autonómicas en Cataluña. Dependiendo del voto de castigo que pudiera recibir el brazo del partido confederado en Cataluña, así actuará el líder estatal socialista.

El problema puede ser mayor o menor para Rodríguez Zapatero, según el resultado del 28 Noviembre, para afrontar una remontada o por el contrario, un debacle en las autonómicas en otras regiones en 2011. Hoy, se han reunido los ‘barones socialistas’ en Madrid. Las distintas tácticas deben dar para una única estrategia, tarea nada fácil cuando los intereses autonómicos no todos se enfilan hacia una misma solución de interés estatal.

Lo mismo le sucede al bando contrario, al PP como mayor partido en la oposición. Rajoy tampoco lo tiene fácil para aunar criterios entre líderes regionales que van desde aquellos que se lamen sus heridas de las batallitas internas pasando a otros que no esconden sus vergüenzas por casos flagrantes de excesos que apunta a corrupción en mayúsculas.

Los dos líderes suspenden ante la opinión pública en las últimas encuestas del CIS, ambos superados por líderes que deberían estar en segunda fila. ¿Indica ello que los actuales cabezas de lista del PP y del PSOE han agotado sus posibilidades para ganar en las elecciones generales de 2012?

Diría que no. Más bien, dependerá en gran medida lo que transcurra desde el día después de las elecciones autonómicas catalanas hasta el día después de las elecciones autonómicas de otras regiones en 2011. Será en ese periodo donde podría definirse en un 80% si alguno de los contrincantes deberá descabalgarse y abandonar la carrera hacia La Moncloa para marzo del 2012.

Para ambos, contará muchísimo el hecho que España, como el ave fénix, pueda resurgir de sus cenizas en un plazo más corto o más largo. En caso de un resurgir en 2011, beneficiaría al actual ocupante de La Moncloa. En caso contrario, las puertas de palacio estarán abiertas para su adversario y actual líder de la oposición, todo ello asumiendo que su partido salve el escollo de los turbios recovecos de la corrupción que les asecha.

Hemos entrado en campaña, y lamentablemente, los políticos sólo mencionarán el paro y la crisis para arrimar las ascuas a su sardina, jamás por verdadera preocupación por la ciudadanía que la sufre.

Fernando Fuster-Fabra Fdz.

Estudioso del Comportamiento Humano