Posts Tagged ‘EE.UU.’

11-S

A Catalunya, l’11 de setembre de 2015 ha aconseguit el zenit de la importància en un procés ascendent des que en 2010 l’Estat Español no sabés satisfer les aspiracions dels ciutadans residents a Catalunya a un nou Estatut més digne i equànime amb la seva realitat.

En tot aquest frenesí de preparatius, ha quedat gairebé en l’oblit que l’11 S marca un altre aniversari, aquest any el 14º, el del tràgic desplomi de les Torres Bessones a Nova York després d’un atac terrorista que va sorprendre al món sencer.

Aquesta irònica coincidència des de 2001 sembla convidar a una reflexió des de l’única cosa que veritablement ens fa éssers lliures, el pensament.

Davant un món globalitzat gairebé íntegrament, sembla una contradicció que es pensi en territoris en termes geo-polítics com a estats. Les noves tecnologies i les xarxes socials aparentment han derrocat fins als murs ideològics més recalcitrants.

No obstant això, ni la globalització en aquests termes i l’acumulació del poder econòmic supervivent de la pugna ideològica entre comunisme i capitalisme sembla haver aconseguit esborrar les senyes d’identitat dels diferents pobles amb arrelament, amb la seva pròpia llengua i cultura única.

El que semblava tan evident només fa uns anys abans de l’ensulsiada de l’aquest símbol del poder econòmic de Wall Street i dels Estats Units d’Amèrica, es va esfumar aquell 11 de setembre de 2001 a les 9 hores del matí a l’altre costat de l’Atlántico. Va ser el preludi de la crisi que va venir després, el preludi d’una decadència del concepte d’estats poderosos capitalistes com a governants dels designis del món.

Llavors, què ens queda?

Avui, 11 de setembre ha de marcar una fita no només a Catalunya sinó, des de Catalunya brindar al món un model per transformar el model caduc de manera de govern mundial.

Hem de reprendre vells anhels de veritables estadistes que parlaven de el “govern del poble, per al poble i des del poble”, que solament és factible des del propi territori on resideix el poble governant.

En 1960, poc després de constituir-se la Comunitat Econòmica Europea, el meu senyor avi va expressar en una de les seves cartes els seus pensaments sobre el que hauria de ser el disseny de “la nova Europa”. Va ser una mica més lluny, i com a visionari que va ser tota la seva vida, va dir:- “Perquè Europa sigui el que es mereix, ha de forjar-se com el continent de les regions i les ciutats …. Perquè el món sigui just amb els éssers humans que ho habiten, el seu govern ha d’estar proper, en mans dels quals coneixen, entenen i desitgen resoldre els seus problemes …”

Fa 14 anys, amb la caiguda de les Torres Bessones se signava el certificat de defunció de el “model Americà” com el país més democràtic del món i es posava en seriós dubte el seu model econòmic. No obstant això, en gairebé 3 lustres ningú ha tingut la valentia o el saber per plantejar una alternativa al moribund capitalisme, freturós de tot component de justícia social.

Avui, Catalunya celebrava una Diada que coincideix amb una campanya electoral evidentment diferent. Diria que única.

Aquest 11-S marcarà una fita en la Història d’Europa en clamar per aquesta llibertat de pensament que alguns desitgen coartar.

El que hi ha en joc no és la independència de Catalunya d’Espanya. El que es debat no és si volem ser solament catalans o espanyols. El que es discuteix no és el del Passat que no pot ja esmenar-se.

Aquesta Diada de Catalunya és l’inici del camí d’una transformació política i estructural d’una ciutadania que clama el seu dret a pensar sense traves, cadascú a la seva manera. Una ciutadania que seria capaç, donada l’oportunitat de tornar a argumentar i decidir com aquells que van formar el Consell de Cent a Barcelona durant 600 anys.

Catalunya advoca per retornar l’autogovern a on ha d’estar, a la base, en mans del poble.

És tant demanar a aquests que desitgen governar a distància que ni aprecien les aportacions d’aquests ciutadans ni coneixen els nostres problemes?

Això sí, que la reflexió la facin també aquells que estant en pugna per ocupar els alts càrrecs electes, perquè comprenguin que no volem que governin amb les mateix maneres que el poble ja ha dictaminat caducs ni amb els modals de complaença, amiguisme i corrupteles que han caracteritzat a més d’un, ni amb la ineptitud que han demostrat uns altres.

Catalunya necessita aquesta transformació. El món també.

************************************************************************************************************************************************************  

En Cataluña, el 11 de setiembre de 2015 ha alcanzado el cenit de la importancia en un proceso ascendente desde que en 2010 el Estado Español no supiera colmar las aspiraciones de los ciudadanos residentes en Cataluña a un nuevo Estatut más digno y ecuánime con su realidad.

En todo ese frenesí de preparativos, ha quedado casi en el olvido que el 11 S marca otro aniversario, este año el 14º, el del trágico desplome de las Torres Gemelas en Nueva York tras un ataque terrorista que sorprendió al mundo entero.

Esta irónica coincidencia desde 2001 parece invitar a una reflexión desde lo único que verdaderamente nos hace seres libres, el pensamiento.

Ante un mundo globalizado casi en su totalidad, parece una contradicción que se piense en territorios en términos geo-políticos como estados. Las nuevas tecnologías y las redes sociales aparentemente han derribado hasta los muros ideológicos más recalcitrantes.

Sin embargo, ni la globalización en esos términos y la acumulación del poder económico superviviente de la pugna ideológica entre comunismo y capitalismo parece haber conseguido borrar las señales de identidad de los distintos pueblos con arraigo, con su propia lengua y cultura única.

Lo que parecía tan evidente sólo hace unos años antes del derrumbe del ese símbolo del poder económico de Wall Street y de los Estados Unidos de América, se esfumó aquél 11 de setiembre de 2001 a las 9 horas de la mañana al otro lado del Atlántico. Fue el preludio de la crisis que vino después, el preludio de una decadencia del concepto de estados poderosos capitalistas como gobernantes de los designios del mundo.

Entonces, ¿qué nos queda?

Hoy, 11 de setiembre debe marcar un hito no sólo en Cataluña sino, desde Cataluña brindar al mundo un modelo para transformar el modelo caduco de gobernanza mundial.

Debemos retomar viejos anhelos de verdaderos estadistas que hablaban del “gobierno del pueblo, para el pueblo y desde el pueblo”, que solamente es factible desde el propio territorio dónde reside el pueblo gobernante.

En 1960, al poco de constituirse la Comunidad Económica Europea, mi señor abuelo expresó en una de sus cartas sus pensamientos sobre lo que debería ser el diseño de “la nueva Europa”. Fue un poco más lejos, y como visionario que fue toda su vida, dijo:- “Para que Europa sea lo que se merece, debe forjarse como el continente de las regiones y las ciudades …. Para que el mundo sea justo con los seres humanos que lo habitan, su gobierno debe estar próximo, en manos de los que conocen, entienden y desean resolver sus problemas …”

Hace 14 años, con la caída de las torres Gemelas se firmaba el certificado de defunción del “modelo Americano” como el país más democrático del mundo y se ponía en seria duda su modelo económico. Sin embargo, en casi 3 lustros nadie ha tenido la valentía o el saber para plantear una alternativa al moribundo capitalismo, carente de todo componente de justicia social.

Hoy, Cataluña celebraba una Diada que coincide con una campaña electoral evidentemente distinta. Diría que única.

Este 11-S marcará un hito en la Historia de Europa al clamar por esa libertad de pensamiento que algunos desean coartar.

Lo que hay en juego no es la independencia de Cataluña de España. Lo que se debate es si queremos ser solamente catalanes o españoles. Lo que se discute no es lo del Pasado que no puede ya enmendarse.

Esta Diada de Catalunya es el inicio del camino de una transformación política y estructural de una ciudadanía que clama su derecho a pensar sin cortapisas, cada cual a su manera. Una ciudadanía que sería capaz, dada la oportunidad de volver a argumentar y decidir como aquellos que formaron el Consejo de Ciento en Barcelona durante 600 años.

Cataluña aboga por devolver el autogobierno a dónde debe estar, en la base, en manos del pueblo.

¿Es tanto pedir a esos que desean gobernar a distancia que ni aprecian las aportaciones de estos ciudadanos ni conocen nuestros problemas?

Eso sí, que la reflexión la hagan también aquellos que estando en pugna para ocupar los altos cargos electos, para que comprendan que no queremos que gobiernen con los mismo modos que el pueblo ya ha dictaminado caducos ni con los modales de complacencia, amiguismo y corruptelas que han caracterizado a más de uno, ni con la ineptitud que han demostrado otros.

Cataluña necesita esta transformación. El mundo también.

11S

Anuncios

LÍDERES Y MENTIRAS

World leaders

 

Los demás nos juzgan por nuestros actos pasados, nosotros nos valoramos por lo que podríamos hacer, pero parece que nadie se molesta en ver lo que hacemos aquí y ahora.”

–       Fernando Fuster-Fabra Fdz.

 

Versión en inglés: http://wp.me/pv6EY-9e

 

El año 2012 pudo haber sido el punto de inflexión para la crisis pero ha resultado ser el de consolidación de un estilo nefasto de gobernar el mundo.

 

Los relevos entre los cargos electos o nombrados de los países relevantes para los designios de la economía global apenas han aportado cambios sustanciales en los criterios de gobernanza.

 

Un Barack Obama que incumplió varias de sus promesas electorales en su primer mandato acabó siendo reelegido mientras las intromisiones diplomáticas de su país seguían dejando muertes en las calles de Oriente Medio. Hoy, sigue enzarzado en un tira y afloja con sus adversarios políticos al borde del ‘abismo fiscal’, con el peligro mundial que ello implica para las demás economías estatales.

 

El relevo en China no ha mermado las férreas medidas de censura que padecen los ciudadanos en su camino hacia la comunicación global a través de las nuevas tecnologías. Mientras lucen trenes de alta velocidad frenan los derechos humanos.

 

Los líderes europeos no se ponen de acuerdo en cómo debe manejarse una crisis que recibe un nombre (Crisis del Euro) que ni siquiera tiene que ver con la realidad. Ni entro ya en detallar sus debilidades individuales porque sería una retahíla interminable.

 

Latinoamérica no deja de ser un barril de pólvora que podría estallar según quien sostiene la cerilla en cada momento. Van desde la inflación del sur hasta las matanzas a manos de las mafias de la droga del norte, por citar extremos.

 

La India lleva el lastre de lo más negativo de sus tradiciones, siendo incapaz de aprovechar la oportunidad que le brinda el momento. La corrupción, como en muchos otros lares contamina el aire tanto como su caduco sistema de transporte.

 

Rusia difícilmente será una verdadera democracia mientras haya personas como Putin que quieran perpetuarse en el poder. La sombra del Kremlin planea como un buitre sobre sus antiguos dominios de antaño.

 

Japón acaba de elegir un nuevo primer ministro de la vieja escuela esperando que saque a flote su estancada economía justo cuando se enfrenta a un conflicto territorial con la vecina China sobre un puñado de islas en el Mar de China.

 

La triste realidad es que 2012 ha sido un año desperdiciado por un atajo de líderes que no sólo incumplieron sino que mintieron, algunos bastante descaradamente.

 

¿Quiénes son los que les dirigen y quiénes son los que verdaderamente gobiernan el mundo?

  

 

Fernando Fuster-Fabra

Sitges – Barcelona, España   

EL MUNDO EN POCAS PALABRAS: CUANDO LOS ALIADOS NO SE PONEN DE ACUERDO

Unidos triunfaremos, divididos caeremos.

–       Esopo

 

English version: http://wp.me/pv6EY-82

 

 

La cumbre estadounidense-europea en Washington D.C. coincidió con la sesión de apertura de la Conferencia del Cambio Climático 2011 en Durban.

 

Los supuestamente firmes aliados hablaron de modos para contravenir la crisis mundial mediante esfuerzos conjuntos, para evitar que el dilema de la deuda europea contagiara las costas americanas al otro lado del Atlántico.

 

En el otro frente, los Estados Unidos, conjuntamente con China, mantiene una firme postura contraria a la posición europea en el cumplimiento del próximamente difunto Protocolo de Kioto.

 

¿Cómo pueden resolverse los problemas cuando hay artimañas entre aliados?

 

¿Cómo poder estimar alguna solución en un asunto global cuando los implicados se niegan a reconocer la causa del problema?

 

¿Cómo puede el mundo entero esperar soluciones a una crisis cuando no se han fijado otras prioridades que no sea la de dar oxígeno a las instituciones financieras que fueron el epicentro de todo el terremoto económico?

 

¿Cómo pueden presumir los líderes de Estados Unidos y la Unión Europea que su encuentro fue productiva cuando el tema verdaderamente relevante se dejó a un lado para evitar mayores desavenencias?

 

No puede dejar de repetir:- “El verdadero problema no es económico sino ético.”

 

Nuestros líderes mundiales no ven más allá de sus narices en su miopía de estadistas mientras mueren cada día 25.000 seres humanos, olvidados en búsqueda de los especuladores de ganancias a corto plazo.

 

 

 

Fernando Fuster-Fabra

Barcelona    

 

 

 

 

G-20, SEÚL: ENCUENTRO DE LÍDERES CUESTIONADOS

English Version :  http://wp.me/pv6EY-5N


Anoche  comenzó en Seúl  una nueva serie de reuniones entre los países que se dice copan la economía desarrollada y emergente del mundo. En este quinto encuentro desde el estallido de la crisis financiera, los países del denominado G-20 con algunos países como invitados, entre ellos España, van a intentar ponerse de acuerdo.

¿Sobre qué deben ponerse de acuerdo?

En las anteriores sesiones, ya acordaron medidas, casi ninguna de las cuales se ha llegado a plasmar en su integridad. Entre esos acuerdos, se pretendía ‘refundar el capitalismo’ o ‘mantener a raya los desmanes de la banca’, entre muchas otras similares declaraciones de buenas intenciones que han quedado en nada.

Escribía el 23 de junio que la G-20 de Toronto  http://wp.me/pRlnf-1a era la última oportunidad para que los líderes vieran la crisis desde otro ángulo, y me ratifico en mi afirmación. En los casi 6 meses que han transcurrido desde entonces, los líderes han sufrido un desgaste que les hace mucho menos creíbles que cuando comenzaron ese intento de una veintena para ser el nuevo foro impulsor de la economía mundial.

El Presidente norteamericano, Barack Obama, dejó hace mucho de ser el flamante galardonado del Nobel de la Paz para sufrir su primer serio revés electoral en las pasadas elecciones de mitad de mandato.

El Presidente galo, Nicholas Sarkozy, pasa por su momento de menos popularidad después de sobrevivir una oleada de huelgas contra su política de reforma de la edad de jubilación, justo cuando debe asumir la presidencia de turno del G-20. Éste es precisamente el que tan pomposamente anunciaba ante la Cumbre de Washington, D.C. en diciembre 2008 la ‘refundación del capitalismo’.

La canciller alemana, Ángela Merkel, aparente triunfadora en los ruedos europeos al imponer en parte su criterio para los recortes de déficit y medidas de regulación de los miembros de la UE, tampoco es creíble por los varapalos electorales recientes y el cuestionamiento del cambio en sus políticas sobre recorte de impuestos y cierre de las centrales nucleares.

El novato primer ministro británico, David Cameron, tras algún tropiezo protocolario en China camino al encuentro de Seúl, ha padecido su primera revuelta estudiantil in absentia en una actuación de los más jóvenes no protagonizada desde los tiempos de su venerada mentora, Margaret Thatcher.

Ni que decir del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, que no sólo está sometido a una reprimenda ética por sus devaneos sexuales sino que además ha sido prácticamente abandonado por su hasta ahora apoyo parlamentario, el ultra-conservador Gianfranco Fini.

El presidente ruso, Dimitri Medvédev, aún tiene la sombra de su mentor y actual primer ministro, Vladimir Putin, persiguiéndole a cada paso que da, sin saber exactamente quien será finalmente el nuevo zar de la Rusia en este milenio.

Naoto Kan, el actual primer ministro del Japón apenas aterrizó en la anterior reunión del G-20, sin haber destacado por aportación digna de mención hacia la búsqueda de una solución a la crisis internacional. Bastante tiene con mantenerse en el poder y no caer como su predecesor a los 8 meses en el cargo.

El anterior anfitrión, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, no logró un comunicado final contundente en la cumbre G-20 de junio, y de allí que el distanciamiento ha ido abriendo una brecha en varios frentes hasta desatar en lo que se ha venido a llamar ‘la guerra de las divisas’. La amenaza de un G-2 que mencionaba en junio ahora es una guerra monetaria a dos entre los EE. UU. y China que devuelve al mundo al precipicio de otra más profunda crisis.

Arriba figuran los líderes del G-7, que con Rusia pasó a ser G-8. Además, en la G-8, se dio representación formal a una representación de la Unión Europea que también participa en la ampliada G-20. Ellos dirigían, hasta el momento de reconocimiento del G-20 como posible foro sustitutorio, los designios de la economía mundial.

El G-20 ha dado mayor relevancia a las potencias emergentes, de las cuales habrá que destacar a China, India y Brasil. De hecho, varios bloqueos de éstos contra las posturas de los socios veteranos del G-7 han obligado a replantearse acuerdos a partir de los últimos encuentros de este nuevo foro económico. Es más, su influencia se ha hecho notar en otros foros, algunos de bastante relieve como son la Ronda Doha para el nuevo tratado comercial y las cumbres sobre el cambio climático y medioambiente, la última en Copenhague que continuará en Cancún dentro de unos días.

El problema mundial no se puede restringir a los asuntos económicos y la política de déficits presupuestarios sino que debe verse desde ese otro ángulo de la interacción globalizada del comercio mundial hacia un reparto equitativo de la riqueza en el marco de un desarrollo sostenible que no acabe con nuestro planeta ni con las libertades y el bienestar social de sus habitantes.

Y esa falta de voluntad a moverse de sus poltronas para ver el problema desde otro ángulo, les tiene a estos líderes cuestionados en jaque, sin capacidad de reacción, menos de acción acertada.

Fernando Fuster-Fabra Fdz.

Estudioso del Comportamiento Humano